141 Solomon Street

Photos

FSPS Martha Street, photo 28.